مهدی طاهری رئيس كميته بهكاپ استان خراسان رضوي اعلام نمود:
اولين مسابقه جام رمضان بهكاپ با ويلچر جانبازان امروز يكشنبه ٩٥/٣/٣٠ در محل آسايشگاه جانبازان مشهد برگزار گرديد.
اين مسابقات با شركت ١٦ نفر از جانبازان پيگيري شد كه اسامي نفرات برتر به شرح ذيل ميباشد:
جناب آقاي دكتر احمديان اول
جناب آقاي خليلي دوم
آقايان نريمان و عليزاده سوم مشترك شدند.