كلوپ گيت گلف الفنت

در محيطي بسيار آرامش بخش و خاص هتل هما و با بروز ترين پوشش استاندارد و تجهيزات آموزشي و با بهره گيري از تجارب استاد مهدي طاهري ،آموزش گيت گلف را در رشته هاي بهكاپ،بهكاپر و بهبال بصورت كاملا حرفه اي زير نظر انجمن بهكاپ فدراسيون گلف جمهوري اسلامي ايران آغاز نموده است.