شرح کلی مسابقات سبک بهکاپر 

 

ـ در هر مسابقه دو بازیکن بالر و کاپر درهرست اختصاصی که شامل شش ضربه به توپ میباشد به رقابت میپردازند و بازیکن  بالر توپ را در خط استارت برای بازیکن کاپر میکارد و بازیکن کاپر با ضربه خود ،توپ را بسمت حریم امتیازات هدایت میکند. حریم امتیازات که اصطلاحا C.B نامیده میگردد، شامل 4 دایره داخل هم میباشد که این چهار دایره هر یک دارای امتیاز مختص به خود میباشند. (  دایره 1 تا 4 امتیازی  )

1ـ درهر مسابقه یا رقابت ، بازیکنان یکی در میان به اجرای ست میپردازند و در انتهای هر ست جمع امتیاز توپهای ورودی به هر یک از دایره ها ثبت میگردد و در مجموع ست های تعین شده بازیکنی که امتیازبیشتری را کسب کرده باشد برنده محسوب میگردد.

2ـ  در هر مسابقه دو بازیکن به رقابت میپردازند.

3 ـ  بازیکن ضربه زننده کاپر نامیده میشود و بازیکنی توپ را جهت ضربه بازیکن کاپر در نقطه دلخواه روی خط ضربه قرار میدهد بالر نامیده میشود .

4 ـ مسابقات بهکاپر با توجه به تصمیم و شرایط کمیته مسابقات از یک تا شش ست انجام میگردد و هر ست شامل 6 ضربه بازیکن کاپر میباشد .

5ـ  جهت شروع هر مسابقه توسط داور بوسیله سکه قرعه کشی میگردد .

6 ـ  بازیکن بالر توپ را در نقطه استراتژیک روی خط استارت قرار میدهد ( حد اکثر 10 ثانیه )

7 ـ بازیکن کاپر پس از ورود به روی خط استارت به توپ ضربه وارد میکند ( حد اکثر 15 ثانیه )

8ـ  ضرباتی که در اثر آن توپ خارج از زمین متوقف گردد شامل امتیاز نمیشود

9ـ در صورتیکه در اثر ضربه بازیکن کاپر،  توپ به توپ برخورد کند و در اثر این برخورد توپ در زمین   C.B   حرکت کند یا به اوت برود ، این اتفاق خطا محسوب نمیشود.

ـ در زمانی که در اثر ضربه، قسمت زیرین توپ ،روی خطوط دایره های C.B   متوقف گردد،این اتفاق شامل امتیاز میباشد.

ـ در زمانی که در اثرضربه قسمت زیرین توپ روی خطوط 2 یا 3  یا 4   C.B   متوقف گردد این اتفاق شامل امتیاز میباشد  (بطور مثال در صورت توقف توپ بین خط دایره 2و 3- امتیاز 3 تعلق میگیرد یا بین دایره 4 و 3- امتیاز 4 تعلق میگیرد)

ـ ملاک شمارش ومحاسبه امتیازات در پایان هر ست فقط شامل توپ هایی می باشد که در حریم امتیازات C.B     متوقف شده باشد .

ـ هر مسابقه با یک داور برگزار کنترل میگردد و میز ناظر به کنترل عالیه مسابقات و ثبت نتایج می پردازد.

B

بهکاپر | Behcuper

 

رشته ورزشی بهکاپر، یکی از سبکهای ورزش بهکاپ محسوب میگردد که در ابتدا با نام اولیه پارت بهکاپ فعالیت خود را آغاز نمود. همه افراد در دو بخش آقایان و بانوان در تمامی رده های سنی میتوانند بدون نیاز به هیچگونه پیش نیاز مهارتی و آمادگی جسمانی به رقابت بهکاپر بپردازند، این سبک یک رشته کنترلی محسوب می گردد و باعث افزایش تمرکز و توجه بازیکنان می گردد . این رشته می­تواند با توجه به کوچک بودن زمین خود در بسیاری از اماکن ورزشی و غیر ورزشی مورد استفاده تمامی افراد واقع گردد.

مشخصات زمین بهکاپر

زمین بهکاپر : چمن مصنوعی – چمن طبیعی کوتاه – کفپوشهای ورزشی – سنگ – لمینیت – سرامیک و دیگر سطوح مسطح

طول زمین بهکاپر : 6 متر – 8 متر – 10 متر به بالا

طول خط استارت : 2 یا 3 متر

حریم امتیازات : تشکیل شده از چهار دایره داخل هم که اصطلاحا  (C.B  )  نامیده می شود .

1ـ قطردایره اول 140 سانت  ( یک امتیازی )

2-  قطر دایره دوم 105 سانت  ( دو امتیازی )

3- قطر دایره سوم 70 سانت  ( سه امتیازی )

4-  قطر دایره چهارم 35 سانت  ( چهار امتیازی )

 

تجهیزات مورد نیاز برای سبک بهکاپر :

 

زمین بهکاپر : چمن مصنوعی – چمن طبیعی کوتاه – کفپوشهای ورزشی – سنگ – لمینیت – سرامیک و دیگر سطوح مسطح

ـ حریم امتیازات : تشکیل شده از چهار دایره داخل هم که اصطلاحا  (C.B  )  نامیده می شود .

ـ توپ گلف 6 عدد ویژه زمینهای چمن مصنوعی ،موکت و زمینهای مستعد – یا 6 توپ تنیس ویژه زمینهای چمن و بعضی از کفپوشهای ورزشی و سنگ و غیره

ـ دسته بهکاپ یک عدد