بهکاپ ساحلی

 

این رشته زیبا و مفرح میتواند در کلیه زمینهای ساحلی برگزار گردد و کلیه افراد در سنین و قوای جسمانی مختلف میتوانند در دو بخش آقایان و بانوان به تمرینات و مسابقات اینرشته بپردازند و اینرشته میتواند در پر کردن اوقات ورزشی و فراغت نقش مهمی را ایفا نماید.

 

ابعاد زمین جهت مسابقات و تمرینات :

 

ـ زمین در 20 متر رشته ورزشی بهکاپ :   6در 8 ــ 6 در10  ــ 6 در 12 –  8در 14 – 8 در 16 –  8 در 18 –  8

 

تجهیزات رشته ورزشی تاپ بهکاپ :

 

وسایل مورد نیاز جهت تمرینها و مسابقات بهکاپ ساحلی عبارتند از: زمین، دسته، توپ، دروازه.

ـ زمین در 20 متر رشته ورزشی بهکاپ :   6در 8 ــ 6 در10  ــ 6 در 12 –  8در 14 – 8 در 16 –  8 در 18 –  8

دسته :  طول 93 سانت

دروازه : طول 30 سانت ــ عرض10 سانت ــ عمق 10 سانت

توپ گلف : 10 عدد

( یا 10 عدد توپ تنیس جهت زمینهای چمن بلند یا صیقلی)

 

تجهیزات مورد نیازجهت رقابت بین دو بازیکن :

  • دسته بهکاپ یک عدد
  • دروازه یک عدد
  • توپ تنیس تنبل ده عدد
  • طناب سفید یا زرد جهت جهت خط کشی دور زمین